Wniosek o założenie konta e-mail dla osoby w domenie @urk.edu.pl
/Pracownicy, Wykładowcy, Doktoranci na umowie o pracę/.


 

Wniosek o założenie konta e-mail dla jednostki w domenie @urk.edu.pl
/Kierownicy jednostek organizacyjnych, Kierownicy projektów, Kierownicy wydarzeń/.


 

Wnioski