Październik 2019
Udostępnij:

SPOTKANIE INAUGURACYJNE DLA STUDENTÓW ERASMUS+


SPOTKANIE INAUGURACYJNE DLA STUDENTÓW Erasmus+

10 października, w Sali Senackiej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyło się spotkanie inauguracyjne dla studentów, którzy przyjechali na naszą Uczelnię w ramach programu Erasmus+.
Erasmus+ to program  Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych.
Program Erasmus+ został opracowany, aby wspierać  kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału  kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Jest również odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.  Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:
•    osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
•    osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia
i szkolenia („ET 2020”)
•    osiągnięcia ogólnych celów ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży
•    rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
•    promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, w ramach programu Erasmus+, studia na Uniwersytecie Rolniczym rozpoczęło 52 studentów, z Hiszpanii, Francji, Turcji, Włoch, Słowacji
i Niemiec.

Szczegółowe informacje na temat programu ERASMUS+ znajdują się na stronie http://erasmusplus.org.pl/

 FORTOGALERIA

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
al. Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rector[a]urk.edu.pl
12 662 42 51
12 633 62 45
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
ESP: /URKRAKOW/skrytka
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki URK